MLIEKO Z POHĽADU TČM

Konzumácia mlieka je jednou z tých tém, ktorá rozdeľuje ľudí. To, čo sa mi páči na čínskej medicíne je, že nepovažuje žiadne prirodzene sa vyskytujúce […]

FEBRUÁR – MESIAC OBLIČIEK

Február je mesiac, v ktorom najviac trpia obličky. Bolesti chrbta, na ktorých sa najviac podpísal oslabený močový mechúr z januára teraz doznievajú a skôr sa presúvajú […]

ČO JE TO DIAGNOSTIKA TCM?

Čo je to diagnostika TCM? Terapeut tradičnej čínskej medicíny (TCM) hodnotí syndrómy a choroby človeka a jeho zdravotný stav zberom a analýzou klinických informácií na […]

AKUPUNKTÚRA. KEDY MÔŽE POMÔCŤ?

Akupunktúra. Kedy môže pomôcť?Akupunktúra je jednou z najstarších a najdôležitejších liečebných metód v tradičnej čínskej medicíne. Čoraz viac je akupunktúra uznávaná v modernom svete, dokonca […]

AKO NA BUDOVANIE IMUNITY?

Opakujúce sa infekcie, virózy, chrípky, tie dokážu znepríjemniť každú zimu. Ako sa pozerá na poruchy imunity tradičná čínska medicína? Prečo neodporúča konzumáciu citrusov a aká […]