Čo je to diagnostika TCM?

Terapeut tradičnej čínskej medicíny (TCM) hodnotí syndrómy a choroby človeka a jeho zdravotný stav zberom a analýzou klinických informácií na základe diagnostických metód. Diagnostika TCM je štúdium teórií, metód a techník diagnostiky používaných v TCM.

Terapeut stanoví diagnózu na základe svojich zmyslových vnemov, aby zhromaždil klinické informácie, a potom tieto údaje analyzuje. Dokáže diagnostikovať vnútorné patologické zmeny pozorovaním a analýzou vonkajších znakov. Číňania veria, že ľudské telo je organický celok a všetky časti sú navzájom spojené kanálmi a kolaterálmi (inak sa nazývajú aj poludníky).
Vnútorné súvisa s vonkajšími a vonkajšie s vnútornými. Patologické zmeny vo vnútri ľudského tela sa navonok prejavujú ako abnormality pleti, ducha, vzhľadu jazyka alebo pulzu. Terapeuti TCM to označujú ako „stanovenie vnútornej poruchy pozorovaním vonkajších znakov“.


Aby sme pochopili tento holistický prístup, je potrebné najskôr preskúmať základný základ diagnostiky TČM:

1. Pozorovanie
Terapeut pozorovaním vaše tváre, farby pokožky, chôdze, prejavu vie určiť aký typ ste podľa TCM. Takisto vie vypozorovať akým smerom je vychýlená vaša fyzická či psychická rovnováha.

2. Kladenie otázok
Terapeut vám kladie otázky, aby doplnil a upresnil informácie, ktoré získal pozorovaní a postupne si vytvára váš obraz. Pýta sa na vaše fyzické aj emočné rozpoloženie, na znášanlivosť tepla, chladu, na vaše stravovacie návyky, na váš spôsob života, spánok, a pod…

3. Skúmanie pulzu
Teraput skúmaním vášho pulzu zisťuje aký je vás fyzický stav. Skúma pulz na pravom aj ľavom zápästí a určuje jeho povahu. (rýchly, pomalý, slabý,…)

4. Vyšetrenie podľa jazyka
Terapeut pozorovaním jazyka kompletizuje celkovú diagnózu. Skúma, farbu, tvar, veľkosť, povlak a pod.

Na základe takejto diagnostiky vám terapeut navrhne vhodný postup pre vás.