Kto je Monika?

Monika Šťastná (Křeková) je absolventkou Inštitútu tradičnej čínskej medicíny v Hlubokej nad Vltavou. Ide o štúdium piatich schopností – fytoterapia, akupunktúra, dietológia, Tuina masáž a Čchi kung. Vzdelávací program sa zameriava na teóriu zdravého životného štýlu, dietetiku, potravinové doplnky, relaxačné a regeneračné cvičenie, Tuina masáže, reflexné zóny a body a modernú medicínu.

Od roku 2005 sa aktívne zaoberá praxou tradičnej čínskej medicíny so sústredením sa na kompletnú diagnostiku zdravotných problémov a ich následné celostné adresovanie najmä metódami fytoterapie a akupunktúry.

V roku 2009 získala v Inštitúte tradičnej čínskej medicíny v Hlubokej nad Vltavou certifikát na vykonávanie akupunktúrnych omladzovacích techník tváre a svoju prax v oblasti tradičnej čínskej medicíny obohatila ďalším štúdiom v Thajsku a Číne.

Vzdelanie v oblasti TCM

 • Reflexní terapie 10/2005
 • Škola tradiční čínské medicíny studium pěti dovedností 01/2007-06/2009
  (Vzdelávací program teorie zdravého životního stylu, dietetika, potravinové doplnky, relaxační a regenerační cvičení, Tui Na masáže, reflexní zóny a body, moderní medicína)
 • Omlazovací techniky obličeje 07/2009
 • Julian Scott: Akupunktura v léčbě dětí 04/2012
 • Skalpová akupunktúra 09/2012
 • Akupunktura dvanácti kloubú 11/2013
 • Komplexní pojednání o osmi mimořádných drahách 10/2014
 • Komplexní pojednání o osmi mimořádných drahách včetně praktické výuky 11/2014
 • Léčba očí akupunkturou 09/2015
 • Urologické obtíže v TČM 04/2016
 • Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny I 09/2016
 • Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny II 01/2017
 • Tréningový program Akupunktúra, Moxování, Tuina a Tradiční čínská medicína 04-05/2017 Chengdu university of traditional chinese medicine, China
 • Nové léčivky a jejich správné použití a San Shi & Duan Gu – Tři Smrťáci a strava bez zrní 06/2017
 • Gui Gen, návrat ke kořenúm čínské medicíny IV 09/2017
 • Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky 11/2018
 • Gynekologie vybrané kapitoly z Fu Ke 12/2018
 • Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky II 01/2019
 • Jin Gui Za Bing, rozličná onemocnění dle Zlaté skříňky III 03/2019
 • Mezinárodní klasifikace nemocí dle WHO 11/2019

Nájdete nás aj na facebooku www.facebook.com/KrekovaMonika/