Tradičná čínska medicína (TČM) je najznámejším tradičným liečebným systémom stojacím paralelne k moderným biomedicínskym postupom. Každý z nich má svoje špecifické použitie a oba sa môžu vzájomne doplňovať ku prospechu človeka – pacienta. A o neho, jeho individualitu na jednej strane a celistvosť na strane druhej, nám ide predovšetkým.

TČM vychádza z primárnych produktov ktoré nám ponúka naša krajina, z prírody. Terapia je teda založená na týchto prírodných produktoch, prevažne rastlinného pôvodu. Nedodáva do tela žiadne umelo vytvorené látky, ktoré môžu mať vedľajšie účinky na ľudský organizmus.

TČM pôsobí priamo pri odstraňovaní príčin vzniku samotných fyzických či psychických porúch. Vedecky je dokázané jej priame pôsobenie na bunkovej úrovni a vo všetkých štádiách samotného ochorenia.

V čom vie TČM pomôcť?

Nie je jednoduché zrozumiteľne vymenovať problémy, ktoré vie tradičná čínska medicína riešiť. Pretože názvy chorôb tak ako ich poznáme v západnej medicíne, tradičná čínska medicína často nepozná. Tradičná čínska medicína popisuje ochorenia podľa súhrnu príznakov. Takže, napríklad príznaky – veľký smäd, veľký hlad, nadmerné močenie a k tomu slabosť v tele môžeme priradiť k ochoreniu cukrovka. Tradičná čínska medicína ich ale označuje názvom “stravujúce ochorenie“. Preto pre jednoduchšie pochopenie a lepšiu komunikáciu sa snažia terapeuti tradičnej čínskej medicíny nachádzať paralely s ochoreniami a diagnózami západnej medicíny.